Politika privatnosti

Gama Protect d.o.o., Ul. Cerska 27, 78252, Laktaši https://htzbih.com. (u daljem tekstu HTZ BiH) kao rukovalac podacima brine o zaštiti podataka o ličnosti njenih korisnika – kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”,br.87/2018).

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Podaci i informacije su lični ako se odnose na identifikovano ili odredivo fizičko lice, i isti se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi koliko god je to moguće u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Sl.glasnik BIH, br. 49/2006, 76/2011,89/2011-ispr)”)

Ova politika privatnosti korisnike informiše o vrsti obrade podataka, svrsi, obimu i načinu obrade u odnosu na konretan web sajt HTZ BiH. Podaci se neće proslijeđivati trećim licima bez izričitog pristanka korisnika – kupaca. Apsolutna zaštita podataka od pristupa trećih lica možda neće biti moguća ali će HTZ BiH primeniti sve bezbednosne mijere tehničke i organizacione radi zaštite i obezbjeđivanja sigurnosti podataka, kako ne bi došlo do neovlašćenog pristupa ili neovlašćene obrade podataka.

Svrha obrade podataka i pravni osnov

Podaci se prikupljaju u svrhu nesmetanog funkcionisanja sajta primjenom bezbednosnih mjera iz člana 11 citiranog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Na osnovu člana 4-6 Zakona o zaštiti ličnih podataka HTZ BiH vrši obradu podataka o ličnosti na osnovu:

  • pristanka lica na koje se podaci odnose.
  • u svrhu izvršenja ugovora o kupovini odnosno prodaji robe na sajtu, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora
  • kada je obrada neophodna radi izvršenja pravnih obaveza HTZ BiH
  • kada je obrada neophodna u cilju ostvarenja legitimnih interesa rukovaoca ili trećih lica,osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi prava i slobode lica na koje se podaci odnose.

U navedene svrhe HTZ BiH prikuplja neophodne podatke radi izvršenja ugovora i to:

  • ime, prezime, adresa, (naziv i adresa sjedišta za pravna lica), broj telefona, e-mail, broj tekućeg računa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Sajtu radi: realizacije prodaje robe, dostave robe, rješavanja reklamacija ili rješavanja drugih zahtjeva, kao i radi ostvarivanja prava na vraćanje novca, nesmetanog pristupa sajtu. Podaci o tekućem računu su obavezni u slučaju da korisnik-kupac izabere takav način plaćanja ili u svrhu rješavanja reklamacije u kom slučaju će HTZ BiH takav podatak prikupiti od kupca kada se javi potreba za rješavanjem zahtjeva.

Saglasnost

HTZ BiH vrši obradu podataka o ličnosti u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmjeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na vjerodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastario.

Podaci koji se prikupljaju od korisnika kupca kupca koriste se i u sledeće svrhe:

  • Radi marketinških i promotivnih aktivnosti HTZ BiH (oglasne poruke, informativni sms, viber poruke i slično…). HTZ BiH neće kupcima slati neželjene poruke ili oglase ukoliko se nisu izričito saglasili sa svrhom obrade, kao i ukoliko dođe do novih načina obrade podataka u marketinške svrhe HTZ BiH će za iste ili zatražiti pristanak svojih korisnika- kupaca, ili ih obavjestititi pre započinjanja obrade, u odjeljku HTZ BiH na internet stranici u Politici privatnosti.

 Prava kupaca

HTZ BiH obavještava svoje kupce pre zaključena ugovora u pogledu njihovih prava i to -pravu na pristup podacima o ličnosti- korisnik ima pravo da se obrati HTZ BiH i zatraži pristup informaciji da li se i kako podaciju obrađuju, u koje svrhe i u vezi svih prava iz ove politike privatnosti:

  • pravo na ispravku ili brisanje podataka – podaci trebaju biti tačni i ažurirani. U svakom trenutku korisnik ima pravo na ispravku ili brisanje netačnih podataka ili dopunu kao i pravo da se informiše u vezi sa ispravljenim podacima.
  • pravo na kopiju – ukoliko želi kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađuje HTZ BiH, korisnik može kontaktirati HTZ BiH na mejl prema istaknutim podacima ili poslati zahtjev na adresu sedišta HTZ BiH.
  • pravo na ograničenje obrade podataka – u slučaju da korisnik spori tačnost podataka, ili ukoliko podaci više nisu potrebni za izvršenje ugovora, ili u slučaju podnošenja prigovora u svakom trenutku može zatražiti ograničenje obrade podataka o ličnosti ili brisanje podataka.
  • pravo da korisnik podnese prigovor – korisnik ima pravo na prigovor rukovaocu na mejl info@htzbih.com ili na adresu HTZ BiH Ul. Cerska 27, 78252, Laktaši, kao i pravo na prigovor ili pritužbu komercijalisti.
  • pravo na prenosivost– korisnik ima pravo da zahtjeva od HTZ BiH prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka.
  • pravo na opoziv pristanka– Prihvatanjem ovih uslova korisnik ili kupac potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima kao i pravom da u svakom trenutku može opozvati dati pristanak u marketinške ili promotivne svrhe slanjem opoziva pristanka na e-mejl info@htzbih.com ili slanjem pisanog opoziva na adresu sedišta HTZ BiH Ul. Cerska 27, 78252, Laktaši. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Čuvanje podataka

Podaci se čuvaju za vrijeme neophodno potrebno da se ostvari svrha za koju je dat pristanak u skladu sa legitimnim interesom rukovaoca. Podaci koji su neophodni za ostvarivanje prava i obaveza iz zaključenog kupoprodajnog ugovora, čuvaju se 10 godina od izvršenja ugovora.

Politika kolačića

HTZ BiH u skladu sa zakonom, prikuplja određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Sajta (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Sajtu kao što su: podaci o veličini ekrana, ip adresa, operativnom sistemu, pregledaču (engl. “Browser”) internet sadržaju i slično. Ove podatke HTZ BiH može da koristi kako bi imala informacije kojima poboljšava svoj sajt i kako bi njen sadržaj dodatno usmjerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

HTZ BiH koristi nužne kolačiće- koji omogućavaju rad web stranice, te se njihova upotreba ne može isključiti, postavljeni su kao odgovor na zahtev korisnika za uslugom, poput prijavljivanja na nalog ili popunjavanja obrazaca. Ukoliko u pretraživaču korisnika dođe do njihove blokade, može da se desi da neki delovi stranice možda neće raditi.

Marketinški kolačićiHTZ BiH ih koristi u svrhu prikazivanja relevantnih oglasa, radi unapređenja funkcionisanja sajta, kretanja korisnika na sajmom sajtu i kako bi utvrdila efikasnost i popularnost pojedinih stranica ili usluga. Ova veb lokacija u navedene svrhe koristi Google Analitics, uslugu veb analize kompanije Google Inc. („Google“). Google analitika koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vaše upotrebe veb stranice. Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove veb stranice obično se prenose na Google server i tamo se čuvaju.

Puna IP adresa se prenosi samo na Google server i tamo se skraćuje u izuzetnim slučajevima. U ime operatora ove veb stranice, Google će koristiti ove informacije za procjenu vašeg korišćenja veb stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na veb lokaciji i za pružanje operateru veb stranica drugih usluga koje se odnose na aktivnosti na veb lokaciji i korišćenje interneta. IP adresa koju je pregledač poslao kao deo Google analitike neće se spojiti sa ostalim Google podacima. HTZ BiH koristi još Google Ads i Google Remarketing kolačiće koji funkcionišu na opisan način. Korisnik može da spreči Google da prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na upotrebu veb stranice (uključujući IP adresu korisnika) da Google obrađuje ove podatke tako što će izvršiti odgovarajući izbor na „traci kolačića“. Deaktiviraj: Uklonite oznaku pored „Marketing“ pre nego što nastavite da koristite veb stranicu HTZ BiH. Kolačić za odbijanje će biti instaliran na vašem uređaju. Ovo će spriječiti buduće prikupljanje od strane Google analitike za ovu veb stranicu i za ovaj pregledač.

Na veb stranici HTZ BiH koristi se Facebook pixels kako bi kompnija bila poznatija i predstavila se putem društvene mreže. HTZ BiH kako je gore objašnjeno oglašavanjem na navedeni način ima uvid u karakteristike uređaja dok o korisniku može dobiti podatak iz koje zemlje ili grada je posetilac sajta, kog je pola, o vremenu i dužini posete sajtu, i interesovanju za usluge, sa ciljem efektivnog oglašavanja ali ne prikuplja nikakve druge detaljnije podatke o korisnicima ili posetiocima. Svrhu ovakvog oglašavanja treba smatrati legitimnim interesom u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Odgovornost za operaciju usklađenu sa zaštitom podataka mora da garantuje odgovarajući provajder.

U slučaju da HTZ BiH sledi vezu do usluga društvenih medija, korisnik treba da uzme u obzir odgovarajuće smernice za upotrebu podataka i informacije o zaštiti podataka ovih dobavljača.

Kada na veb stranici pozovete stranicu koja sadrži takav dodatak, pregledač uspostavlja direktnu vezu sa Facebook serverima. Sadržaj dodatne komponente prenosi se direktno sa Facebook-a na vaš pregledač, koji ga integriše u veb lokaciju.

Integrisanjem dodataka, Facebook dobija informaciju da je pregledač korisnika pristupio odgovarajućoj stranici veb stranice HTZ BiH, čak i ako nema Facebook naloga ili trenutno korisnik nije prijavljen na Facebook. Ove informacije (uključujući vašu IP adresu) šalju se direktno iz vašeg pregledača na Facebook server u SAD-u i tamo se čuvaju.

Ako je korisnik prijavljen na Facebook, Facebook može posetu veb lokaciji naše HTZ BiH dodeliti direktno vašem Facebook nalogu. Informacije se takođe objavljuju na Fejsbuku kako bi ih svi mogli videti.

Facebook dodaci: informacije se koriste u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i dizajna Facebook stranica zasnovanih na potrebama. U tu svrhu Facebook stvara profile upotrebe, interesovanja i odnosa, na primer da proceni upotrebu veb stranice HTZ BiH s obzirom na oglase koji se prikazuju na Facebook-u, da obavesti druge korisnike Facebook-a o aktivnostima korisnika na našoj veb lokaciji i da pruži druge usluge povezane sa upotrebom Facebook-a.

Ako korisnik ne želi da Facebook dodeljuje podatke prikupljene putem veb lokacije Kompanije Facebook nalogu korisnika, mora se odjaviti sa Facebook-a pre nego što posetite veb stranicu HTZ BiH. Svrha i obim prikupljanja podataka i dalja obrada i upotreba podataka od strane Facebook-a, kao i srodna prava i opcije podešavanja za zaštitu privatnosti korisnika mogu se naći u informacijama o zaštiti podataka, posebno u politici podataka o Facebooku, koje se može pogledati na sljedećem linku: https://www.facebook.com/privacy/policy/ Korisnik može spriječiti skladištenje kolačića tako što će podesiti softver pregledača; međutim treba naglasiti da u ovom slučaju korisnik možda neće moći koristi sve funkcije ove veb stranice u punoj mjeri.

Čuvanje

Operateri veb lokacije čuvaju lične podatke korisnika za period za koji postoji odgovarajuća svrha upotrebe koja zahteva odgovarajuće skladištenje (vidi gore). To takođe uključuje iniciranje (predugovorni pravni odnos) i raskid ugovornih odnosa.

Pored toga, lični podaci mogu se čuvati do zastarelosti bilo kojih pravnih zahtjeva iz odnosa sa vama, kako bi ih HTZ BiH mogli koristiti u svrhe verifikacije ako je potrebno. Kada nastupi zastara, lični podaci će biti izbrisani, osim ako ne postoji zakonska za zadržavanjem. koja može trajati i do deset godina.

HTZ BiH ne koristi automatizovanju obradu podataka ili profilisanje (analazu ličnih prilika).

Promjene

Ova Politika privatnosti je sastavni deo Opštih uslova poslovanja HTZ BiH će svako ažuriranje ispravku i dopunu objaviti odmah na internet stranici i smatra se da su korisnici objavom ovih uslova na internet stranici adekvatno i na pogodan način u svakom trenutku obavešteni o svim izmjenama i dopunama, pa se preporučuje da korisnici- kupci prate aktuelan tekst ili najnoviju verziju na internet stranici https://htzbih.com. GAMA PROTECT D.O.O.

Moja korpa
Vaša korpa je prazna.

Izgleda da još niste napravili izbor.